Raamid


Külli Roosna 2021-08-20Raamid meis enestes.
Raamid raamides.
Raami sisse ja välja astudes.
Raamid piiride loojatena, sisu esile toojatena.
Raamid, mis kaitsevad meid,
liidavad kokku, eraldavad teineteisest.
Mõnikord mahub raamidesse kõik ära,
teinekord jääb kitsaks.
Mõned raamid annavad tiivad,
teised lõhuvad need.
Raami hägustamine, et olemist haarata.
Raami täpsustamine, et lahenduseks avaneda.
Raamis oma raamide loomine.
RAAMID 2, Pärnu, 25.07.2021
Frames inside of us.
Frames within the frames.
Stepping in and out of the frame.
Frames creating borders to bring out the content.
Frames that protect us,
unite us, separate us.
Sometimes the whole world will fit into a frame,
other times it becomes too tight.
Some frames give wings, others destroy them.
Blurring the frame to grasp the being.
Sharpening the frame to open for a solution.
Creating our own frames within the frame.

RAAMID 2 (FRAMES 2), Pärnu, 25.07.2021