Feedback On Between Bone And Silence

Külli RoosnaPublished November 7, 2021

Tagasisidet Üle Heli festivali kohta Sirbis.

“Külli Roosna ja Kenneth Flaki performance „Between Bone and Silence“ ehk „Luude ja vaikuse vahel“ kujunes kindlasti üheks „Üle heli“ maiuspalaks. Etenduskunstike kehakeel sulandus taustal kõlavate helide ja rütmidega ühte ning lõi laval krüptilisi eneseväljenduslikke liigutusi. Etteaste võimsaim hetk oli duo nn maadlemine, mille elamuslikkust tugevdas taustal kõlav ragin, justkui murduksid teineteise intensiivsest kokku­puutest tantsijate kondid. „Between Bone and Silence“ oli hea näide esitusest, mis liigub füüsilisuse ja heli sulamispiirile.”

Tekitasime oma etteaste heli liikumissensorite abil ja füüsilise liikumise teel. Reaalajas loodavad helid on küll meie endi programmeeritud ja tekivad meie endi liigutuste kaudu, aga ei ole meile lõpuni ette teada. Selline varitsemine mõjutab liikumist esinemisolukorras. Tekib omamoodi isereguleeruv tagasiside ahel. Tähelepanu peab jätkuma nii helile, mis tekib, kui liikumisele, mis seda tekitab. Ja teatud mõttes on need üks ja sama.

https://sirp.ee/s1-artiklid/c5-muusika/ulendavad-helid/

Photos by Maria Aua